Dirk Bader

Bestuurslid FC Lisse

"Zaterdag is de mooiste dag van de week"

FC Lisse Dirk Bader

Deze functie bestaat uit activiteiten die erop gericht zijn om de vele processen en samenwerkingsverbanden binnen de vereniging, beter te laten verlopen. Daarnaast vallen nieuwe verenigingsinitiatieven zoals het ‘open club concept’ ook onder deze portefeuille.We hebben als bestuur inmiddels een duidelijke visie en een missie op papier staan. De vraag is echter of dat ook wordt toegepast binnen alle geledingen van de vereniging. Ik denk dat het beter kan. In mijn rol als procesbegeleider van de KNVB, zie ik steeds vaker dat verenigingen worstelen met het ‘handen en voeten te geven’ aan hun visie en ambities. Bij FC Lisse gaat dat steeds beter en het bestuur heeft de wens uitgesproken om daar actiever mee aan de slag te gaan, om een gezonde toekomstbasis te leggen binnen de vereniging.