Bestuurdersopleiding:
De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder. Maar het biedt ook mooie uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. De KNVB Bestuurdersopleidingen geven hierbij een persoonlijke verdieping.

De KNVB wil met de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met impact’ op achttien locaties in het land bestuurders de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen en hen met de juiste gereedschap de club nóg beter te organiseren. Enerzijds door je kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds door handreikingen te krijgen in de uitdaging waar jij voor staat. Deelnemers volgen het programma met mede bestuurders van andere verenigingen uit de omgeving, zodat zij elkaar verrijken en tegelijkertijd een netwerk opbouwen van bestuurders met passie.

Als leercoach leid ik deze opleiding en neem de deelnemende bestuurders mee op hun ontwikkelreis binnen hun vereniging.

Meer weten? https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/opleidingen