Teamcoaching

Teamcoaching heeft een grote spin-off. Waarom? Omdat het niet alleen effect heeft op de ontwikkeling van de coachingsvaardigheden van elk teamlid, het versnelt ook de ontwikkeling van de van het gehele team omdat sterke en zwakke plekken binnen het team zichtbaar worden. Dit leidt tot adequate bijsturing, scherpe afwegingen kunnen maken en komen tot betere besluitvorming. Het bevordert teamwerk op basis van vertrouwen.

Teamcoaching is het stroomlijnen van gedrag op bewust en onbewust niveau. Het daagt de teamleden uit, om de eigen grenzen op te zoeken, ondersteunt hen in hun ontwikkelproces én in hun performance. Het is gericht op het in beweging brengen van de interactie binnen het team. Met als doel de kracht van het team te mobiliseren.

 

 

Concreet wordt er gewerkt aan:
-Samenwerken
-Effectieve communicatie
-Omgaan met weerstand
-Resultaatgericht werken
-Onderling vertrouwen
-Leiderschap en rollen

Met als resultaat:
-Strategische aansluiting bij de gehele organisatie.
-Meer begrip voor elkaar en meer inzicht in elkaars gedrag.
-Toegenomen onderling vertrouwen.
-Aanzienlijke ontwikkelstap in de zelfsturing van het team.
-Resultaatgerichter samenwerken.
-Inzicht in relevante team- dynamieken en weten hoe daarmee om te gaan.
-Eenduidige sturingscriteria.